Vad är ett stipendium

Stipendium

Det finns många fördelar med att studera i Sverige – det finns inga studieavgifter men gott om stipendium att söka. Stipendium är ett ekonomiskt bidrag man kan ansöka om via olika stiftelser och organisationer. Stipendier kan sökas av olika skäl. Förr var det vanligt att man hade stipendier för ”halta o lytta”, ”obemedlade fruntimmer” och liknande. Det finns tusentals stipendier att söka och det kan vara en ide att kolla upp sina möjligheter till exempel som ensamstående förälder. Syftet med stipendiet kan variera från fall till fall. Blir man som student tilldelad ett stipendium så minskar det vanliga studiemedlet. Man brukar se på stipendiet som en pengagåva istället för ett bidrag som kan ha en sämre klang. Stipendiet är i regel skattefritt och eftersom det inte är ett pris i en tävling så får man gåvan utan krav på motprestation.

En anledning till varför Sverige slopat studieavgifter är för att studieavgifter motverkar jämställdhet. Och jämställdhet är något som bland annat Fakultetsambassadörerna vid Lunds universitet värnar om. Genom att slopa studieavgifter ger Sverige möjlighet för fler att studera vidare och den positiva konsekvensen blir ökad jämställdhet och mångfald.

Stipendium, vart hittar man dem?

Det finns tusentals olika stipendium att ansöka om. Enklast är det naturligtvis att Googla. Kommunerna brukar dela ut stipendier så det kan vara värt att undersöka. När det gäller websidor så brukar Globalgant.com tillhandahålla en hel del bra information och möjligheter att hitta i stipendiedjungeln. De har även ett ansökningsformulär via sin websida. Via Global Gant kan man även beställa Stora Fondboken. Det är en bok som kommer ut årligen och innehåller ansökningsinformation till 3000 olika fonder och stipendier man kan söka till.

Global Gant har även det egna stipendiet SOS-stipendiet som registrerade medlemmar på Global Gants sida enkelt kan ansöka om direkt på deras site. De flesta stipendium kan man ansöka om två till tre gånger per år och utdelningen sker lika ofta. Faktum är att om varje person tog chansen att ansöka till alla de stipendier som vederbörande har möjlighet att ansöka till skulle man kunna lämna in ca 3000 ansökningar per person och år. Så det är en skattkista som många glömmer bort eller helt enkelt inte känner till. Det är en mycket bra ide att ta reda på vilka stipendium just du skulle kunna söka.

Hur ansöker man om stipendier?

När man ska ansöka om ett eller flera stipendium så söker man upp de stipendier som motsvarar det område man avser ansöka för. Därefter skriver man en kort och kärnfull motivering om varför man söker stipendiet. Man bör kunna visa intyg, rekommendationer och referenser vid begäran från de källor man angett i ansökan. Det krävs som sagt inga motprestationer och egentligen inga speciella kvalifikationer men om du har uppgett speciella meriter och referenser så bör du kunna styrka dessa om det efterfrågas under ansökningsprocessen.

Ansöka om stipendium

Ansökningarna av stipendium förenklas säkerligen med digitaliseringen men i vissa fall ska din ansökan vara underskriven av dig personligen. När du ansöker om stipendium så är det viktigt att du är personlig och ger en kort men informativ förklaring till varför just du är en lämplig stipendiat. Det är inte ett socialbidrag du söker, inget du är berättigad till av någon anledning utan det är en gåva som du anser dig vara värd och du ska förklara varför. Du ska övertyga stiftelsen om varför just du är en värdig stipendiat. Adresser och kontaktuppgifter och information om ansökningstider hittar du på stiftelsernas websidor eller via Stora Fondboken.

Stipendiehandboken en annan sökväg

Stipendiehandboken är ett helt digitalt uppslagsverk över stipendium speciellt avsedda för studenter inom olika områden. Man har speciellt inriktat sig på orter som; Stockholm, Göteborg, Uppsala, Lund, Luleå, Gävle, Halmstad, Linköping, Jönköping, Umeå och Malmö. Stiftelserna brukar ha anknytning till dessa orter men vemsomhelst kan ansöka om stipendium. Man kan ansöka om dessa stipendier även för studier utomlands. När man ansöker om stipendier kan man söka flera stycken samtidigt och man kan även få stipendier från flera olika håll på samma gång. Många av dessa stipendier och stiftelser riktar sig speciellt till forskning och andra till konstnärlig verksamhet. Det kan alltså vara en ide att söka om man har ett projekt man skulle vilja förverkliga. Kan man bara lämna in en tillräckligt bra motivering så kan man bli utvald till stipendiat.

Det kan vara väl investerad tid att forska i denna outnyttjade guldgruva som dessa stiftelser och stipendium faktiskt är. Det finns otroligt många fonder och stipendier att ansöka om men det är få som gör det. Det har visat sig att endast 6% av medlen utnyttjas varje år vilket innebär att enorma summor förblir outnyttjade. Att lägga ner några timmar årligen på att ta reda på lämpliga stipendier att ansöka om kan vara mycket väl investerad tid. Även du som inte bedriver studier just nu men har ett projekt du skulle vilja förverkliga, ställ i ordning en ekonomisk kalkyl som stärker seriositeten i dina planer och sen formulerar du en övertygande motivering till varför ditt projekt är behjärtansvärt att ge en gåva till. Det ordet ”behjärtansvärt” har hängt med sedan stipendierna började delas ut.

3000 olika stiftelser och fonder

Ett stipendium är en skattefri pengagåva som man kan ansöka om vid över 3000 olika stiftelser och fonder varje år. I regel kan man ansöka om stipendiet mer än en gång per år så möjligheten att utses till stipendiat är stor. Det är få som utnyttjar denna möjlighet varför en stor del av pengarna kvarstår outnyttjade varje år. Man hittar adresser och ansökningshandlingar via respektive stiftelses websida på internet. Man kan även köpa Stora Fondhandboken som kommer ut i en ny upplaga varje år eller låna den på något bibliotek. Man kan ansöka om stipendiet även om man ska studera utomlands. I vissa fall behöver man inte vara student för att ansöka om stipendiet utan man kan till exempel ansöka om man är ensamstående förälder.