Forskningsstipendier

Stipendier för forskning

Det finns väldigt många stipendier för forskning där ute som bara väntar på din ansökan! Sverige har flera tusen olika fonder och många har svårt att göra av med sina pengar. Anledningen är att fonderna ofta startades genom ett donation från ett arv, och att bestämmelserna i testamentet inte längre är aktuella. Fondernas styrelser måste därför försöka tolka de gamla testamentena kreativt och behöver ofta söka aktivt för att hitta personer som kvalar in för de olika stipendier som de ansvarar för. I vissa fall, som Stockholms universitets donationsstipendier, har många olika gamla fonder samlats ihop och administreras nu centralt. Det gäller alltså att matcha rätt person med rätt stipendium, och sosab.se kan hjälpa dig med det genom bra och tydlig information om stipendier för forskning.

Stipendier för forskning

De vanligaste formerna av stipendier för forskning rör medel för deltagande på nationella och internationella konferenser, hjälp med pengar till forskningsresor för att samla data, bidrag till att arrangera workshops eller lön för postdocs och doktorander. Det finns en anledning till att dessa här radas upp i just denna ordning, de står i stigande svårighetsnivå, när det gäller att hitta finansiering. Det finns många fonder som ger ut resebidrag, och ofta är det enda kravet att du har blivit accepterad med ett forskningsbidrag till en konferens. På sosab.se kan du hitta information om både generella stipendier för forskning och stipendier för utbildningsresor till andra länder, exempelvis Storbritannien och USA. Det är lättast att hitta forskningsstipendier för resor till de andra nordiska länderna, och närliggande länder som Tyskland. Det är framför allt många studenter från Medicinska Föreningen Lund-Malmö som ansöker om stipendier för forskning både inom Sverige och utomlands. Det finns bland annat exempel på studenter från Medicinska Föreningen Lund-Malmö som fått stipendium för forskning om spelterapi.

Stipendier för forskning för konferensresor med mera

Ett bra sätt att skapa sig ett namn som ung forskare är att arrangera, eller hjälpa till att arrangera, en workshop i ämnet du forskar inom. Även till detta finns stipendier för forskning och nätverkande. Att arrangera en liten, lokal konferens med ett tio- eller tjugotal inbjudna forskare ger ofta bättre resultat än man får ut av större mer generella konferenser. Stora fonder stödjer ofta workshops i specialiserade ämnen, och man kan hitta specifika konferensbidrag hos de stora forskningsfinansiärerna. Bland dessa ingår KAW, Riksbankens jubileumsfond, Vitterhetsakademien, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Wenner-Gren stiftelserna. Glöm dock inte att för de stora jättarna är din ansökan en av många, medan den kan få större uppmärksamhet hos en mindre fond.

Stipendier för forskarlöner

Det mest attraktiva, men också det svåraste, är att hitta stipendier för forskning som tillåter utbetalning av löner. När det gäller att skapa en doktorandanställning räcker det inte bara att ha tryggat lönen för doktoranden, det måste även finnas en pålitlig social och akademisk infrastruktur när det gäller handledare och tillgång till forskarnätverk. Förr räckte det med att doktorander hade så kallade ”utbildningsbidrag”, som exempelvis kunde ges i form av stipendier från en fond. Nu krävs det betydligt mer och anställningar för doktorander har blivit hårdare reglerade. Doktorander som enbart har lönebidrag kallas för skuggdoktorander och det finns en stor press på universiteten att se till att endast ha doktorander som är ordentligt finansierade.

Det finns förstås också stipendier för forskning på högre nivåer. Här är kanske det vanligaste att folk letar efter finansiering till postdoc-tjänster. I den svenska universitetsvärlden är det väldigt vanligt att personer har en eller flera postdoc-tjänster innan de får en fast anställning som biträdande lektor, den vanligaste fasta anställningsformen för de som är nya på en institution, eller reguljär lektor. Postdoc-tjänster behöver vara fullt finansierade, med vilket menas både lön, löneavgifter och en generell overhead för administrativa kostnader, materialkostnader och lokalkostnader. Tyvärr specificerar många stipendier för forskning att de inte får användas för lön till disputerade forskare, exempelvis post-docs, och det är viktigt att läsa igenom de finstilta reglerna för fonden innan du lägger ner tid på att skriva en bra ansökan. Risken är annars att den bara kastas bort.

Forskningsstipendier finns, men det gäller att hitta rätt

Det finns många stipendier för forskning i Sverige. Stora Fondboken kan lånas gratis på biblioteket och universitet och kommuner har ofta bra länksamlingar för stipendier för forskning. Det gäller dock att först komma fram till exakt vilken typ av stöd man vill ha: är det stöd till resor, konferensarrangerande eller lön, exempelvis. Sen är det viktigt att sätta upp en preliminär budget: är det några tusenlappar för en resa så kan en mindre fond vara lämplig, gäller det lön för ett flerårigt forskningsprojekt är det bättre att fokusera på de stora forskningsfinansiärerna.

Stipendier för forskning från de mindre fonderna är ofta riktade till personer som kommer från ett visst landskap, är barn till en viss typ av personer, exempelvis prästsöner, eller bedriver forskning inom smalt avgränsade ämnen, forskning i hur man förbättrar fattiga barns skolgång, exempelvis. Anledningen till detta är att stipendiernas krav specificerades för länge sen i testamenten. Se detta som en möjlighet snarare än ett problem.