Idrottstipendier

Att fortsätta sin idrottskarriär efter gymnasiet är inte självklart för alla. Valet måste dock inte nödvändigtvis stå mellan en fortsatt satsning på studier eller idrott. Genom att utforska olika idrottsstipendier kan du finna en väg att kombinera idrott och studier samtidigt som du kan få ditt livs äventyr eftersom idrottsstipendier finns runt hela världen. Stipendierna är tillgängliga för alla oavsett om du idrottat på den absoluta toppnivån eller är van att ha idrotten som en rolig bisyssla. Dessa stipendier öppnar dörrar och drömmen om studier utomlands i kombination med idrottsutövande förblir inte enbart en dröm. Det finns många vägar att gå för att söka stipendium.

Idrottsstipendier kan förverkliga drömmar

Idrottsstipendier för dem som vill studera utomlands

Det finns många idrottsstipendier att välja mellan, framförallt för yngre talanger som satsar hårt inom idrott. Möjligheterna att få stipendier är goda även om konkurrensen om dessa är stor. I USA är det till exempel hårdast konkurrens om stipendier inom amerikansk fotboll och basket. Många framgångsrika idrottsutövare lyckas få stipendier för studier och idrott utomlands. Att studera utomlands och samtidigt utöva idrotten som man älskar är en otrolig möjlighet och en enastående upplevelse. I USA finns det många stipendier för idrott att välja mellan, bland annat fotbollsstipendier, basketstipendier, gymnastikstipendier, hockeystipendier och skidstipendier. Man kan få stipendium som täcker kostnaderna för en termin upp till en hel utbildning.

Hur går man tillväga för att söka idrottsstipendium? Det är många punkter man ska tänka på när man ska söka. Det första steget är att leta upp stipendier som motsvarar det man söker efter. Därefter skickar man ansökan som oftast innehåller ett personligt brev, CV, betyg och referenser. Ofta krävs det att man skickar med rekommendationsbrev som skrivs av rektor, lärare eller handledare som känner personen väl. Rekommendationsbrevet är många gånger avgörande för att man ska få stipendium. Stipendier för miljarder kronor delas ut varje år av organisationer, stiftelser och företag och bland dessa finns även många idrottsstipendier. Högskolor och universitet delar också ut stipendier till dem som redan studerar.

Idrottsstipendier i USA

För dem som vill studera i USA i kombination med idrottsutövning finns det många stipendier som delas ut även till icke-amerikaner. Det krävs att man har bra betyg från gymnasiet och att man har bra resultat på det amerikanska högskoleprovet SAT. Man kan även få idrottsstipendium om man är duktig i någon sport och tävlar för skolan. Många svenska studenter har bland annat fått fotbollsstipendier i USA. I vissa fall kan man få hela studieavgiften betald. Om man tycker att det är krångligt att söka idrottsstipendier finns det hjälp att få. Det finns stipendiekonsulter som letar fram stipendier som man kan söka utifrån den information som man ger.

I USA finns fler än 1 000 universitet och college där mer än 380 000 studenter betalar sin utbildning genom idrottsstipendier. Dessa stipendier kan täcka alla eller delar av avgifterna för studietiden på ett amerikanskt universitet eller college. Det kan vara värt att jobba på att få ett stipendium för den som vill satsa på sin idrott och samtidigt skaffa sig en amerikansk universitetsutbildning. Stipendier fördelas efter den idrottsstrategi och budget som skolan har. Inom varje sport finns det en ansvarig tränare som bestämmer fördelning av stipendier.

Att tänka på när man ska söka idrottsstipendium

Många drömmer om att studera utomlands och samtidigt utöva idrott, men det inte lätt för alla på grund av kostnaderna. Att söka idrottsstipendier kräver tid, men det lönar sig. Det spelar en stor roll att börja planera tidigt. Om man söker genom en förmedling kan man få hjälp med de olika stegen. Det är viktigt att man ansöker till så många lärosäten som möjligt. Om man ansöker själv ska man först gå in på utbildningsinstitutionernas hemsidor, där finns det mycket information att få om stipendier. Idrottsstipendier täcker oftast skolavgifterna, boende, mat och litteratur. I vissa fall kan stipendium täcka hela kostnaden för utbildningen. Drömmen om att studera utomlands och samtidigt utöva sin favoritsport kan bli sann!