Stipendier för studier i Storbritannien

Allt fler väljer att studera vidare efter gymnasiet idag, men att välja inom vilket område man vill studera är inte alltid så enkelt. Idag finns det en mängd utbildningar inom olika områden och på olika nivåer. Det finns dessutom utbildningar utomlands att välja bland. Om du är intresserad av det sistnämnda kan du söka stipendier, till exempel stipendier för studier i Storbritannien. Vilka stipendier du väljer att söka beror på vad du vill studera, men du kan också söka flera stycken för att maximera dina chanser. Många av dem går att tillämpa på studier i Storbritannien. Varje år delar dessutom landet själva ut stipendier för studier i Storbritannien.

Söka stipendier för studier i Storbritannien

Stipendier för studier i Storbritannien

Att söka och beviljas ett stipendium för studier innebär att du får ekonomiskt bidrag i olika former för att du ska fortsätta att studera inom ett specifikt område. Bidragen ska användas till exempelvis kurslitteratur, forsknings- eller studieprojekt, praktik, resor eller terminskostnader med mera. Stipendier kan ges såväl för kortare kurser som längre utbildningar. Olika stiftelser har ibland specifika regler som ska uppfyllas för att du får söka stipendiet i fråga. Det kan röra sig om att du studerar på en viss nivå eller inom ett specifikt område etc. Det finns många olika ställen som du kan ansöka om stipendier för studier i Storbritannien.

Om du redan nu studerat vid exempelvis ett universitet eller en högskola kan det vara bra att kontakta dem för att fråga om det finns stipendier för studier i Storbritannien som är knutna till just din skola. Studentkåren brukar ha bra information om detta. Du kan även hitta och söka stipendier online. På Allastudier.se och Studentum.se kan du hitta flertalet av de stipendier för utlandsstudier som delas ut årligen. Internationalstudent.com är en annan sajt som kan hjälpa dig att hitta rätt stipendium – denna sajt är dessutom inriktade på just stipendier för studier utomlands. Kom också ihåg att kommuner och församlingar också kan dela ut stipendier.

Såhär ansöker du om stipendium

Att hitta stipendier för studier i Storbritannien kan ta tid. Det finns många att välja bland, men långt ifrån alla kommer att passa just dina intressen och studieområden. Det är dock viktigt att låta det ta sin tid, för det kan löna sig i längden. Kom ihåg att börja leta i god tid innan du vill kunna utnyttja ditt stipendiebidrag. När du väl har hittat ett eller flera stipendier som du vill söka är det dags för nästa steg, nämligen att formulera varför just du vill ha bidraget. Vad du bör få med här skiljer sig lite mellan olika stipendier, liksom hur du ska skicka in din ansökan.

Precis som när du söker jobb finns det vissa uppgifter, likt ett CV, som bör finnas med i ansökan. Utöver det brukar du få skriva ett personligt brev där du svarar på en eller några frågor eller skriver helt fritt om varför du söker stipendiet. Här kan du passa på att vara mer personlig. Det gäller därför att du tänker till varför just du vill ha stipendiet, och varför du söker stipendier för studier i Storbritannien. Det är alltid bra att avsluta med en eller flera referenser.

Att studera utomlands är ett minne för livet

Varför väljer många att söka stipendier för studier i Storbritannien eller i andra länder? Att studera utomlands är bra av många anledningar. Du kommer till exempel i kontakt med en ny kultur, nya människor och nya studiesätt. Du förbättrar dessutom din språkförmåga, vilket gynnar ditt framtida CV. Att bekanta sig med ett nytt land är med andra ord både nyttigt och roligt. Det kan dock vara svårt att välja var i världen man vill studera, så det kan vara bra att läsa på om olika länder och universitet innan du bestämmer dig för ett specifikt av dem. Storbritannien är ett populärt land för svenskar att studera och leva i och det finns också flertalet stipendier för studier i Storbritannien.