Stipendier USA

Stipendier för studier i USA

Att studera i USA är en dröm för många. Det kan vara så att man vill gå på en speciell skola som bara finns där eller så kan det handla om att lära sig det engelska språket bättre. Naturligtvis är det en oförglömlig upplevelse. Oftast blir det dyrare att studera utomlands än att studera i Sverige. Det finns många stipendier för studier i USA som man kan söka. Ett stipendium är ett ekonomiskt bidrag som man kan söka och få från bland annat företag, stiftelser, föreningar och olika organisationer. Det finns en mängd olika typer av stipendier för studier i USA.

Stipendier för studier i USA

USA är ett av världens dyraste länder att studera i. Förutom kostnader för terminsavgifter, tillkommer avgifter för bland annat boende och försäkringar. Man kan söka stipendier för studier i USA, detta kan vara ett välkommet tillskott till studentkassan och det blir mycket enklare att förverkliga sin dröm. Stipendier kan öppna många dörrar. Genom sitt universitet eller högskola kan man oftast söka stipendium. Hur mycket pengar man kan få varierar, det kan handla från små summor till att det täcker alla utgifter för studierna. Stipendier delas ut för miljarder kronor varje år av svenska företag, stiftelser och organisationer. Det är mycket man ska tänka på när man ska söka stipendium.

Stipendier för studier i USA förenklar livet för studenter. I USA finns många stipendier och många av dessa kan sökas även av icke-amerikaner. När man ska söka stipendium är det många punkter man bör tänka på, bland annat ska man först börja leta efter vem man kan söka stipendium av, när man väl har en lista med stipendier kan man börja söka, man kan söka från olika institut. Det kan variera vad som efterfrågas när man söker stipendier, så givetvis måste man ta reda på vad som behövs. Ansökan innehåller oftast bland annat ett personligt brev, CV, meritförteckning och referenser.

Många stipendier att välja mellan

Man kan hitta stipendier att söka hos till exempel olika stiftelser, företag och ambassader. Man kan börja med att kolla på deras hemsidor och så kan man komma i kontakt med någon som arbetar där. Det gäller att vara kreativ! Om man tycker att det är svårt och krångligt med att söka stipendier finns det hjälp att få. Man kan anlita en stipendiekonsult. Utifrån den informationen som man ger letar konsulten fram stipendier, det vill säga vad man söker och vad man ska studera. Man kan få stipendier för studier i USA, det kan handla om korta kurser eller långa utbildningar.

Många som är intresserade av att studera i USA oroar sig för kostnaderna. Det är få som vet att det finns många stipendier för studier i USA som man kan söka till. Här följer några stipendier: Fullbrightstipendiet, ett stipendium som är riktat främst till högre utbildade, endast ett fåtal från Sverige får varje år, men det är värt att söka. EF Education First delar ut flera olika stipendier för studier i USA. Sverige – Amerikanska Stiftelsens stipendium kan sökas för studier som pågår 6 – 12 månader i USA. Kalifornia Stipendiet, som verkar under EAP (Education Abroad Program) är ett utbytesprogram som pågår under ett år och har speciella regler. Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier, ett stipendium riktat till lärarstudenter som vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst ämne.

Stipendier för studier i USA

Att söka stipendium kan löna sig

Flera amerikanska universitet erbjuder stipendier för studier i USA. På de flesta utbildningsinstitutionerna söker man stipendium automatiskt när man lämnar sin ansökan. På vissa universitet ansöker man om stipendier separat, på en stipendieansökan. På universitetens hemsidor finns det information om stipendier för studier i USA. Eftersom många stipendier delas ut enbart till nationella studenter ska man titta efter stipendier till ”international students”. Om man söker genom en förening kan man komma i kontakt med personalen för att få ytterligare information om hur man söker och vilka universitet som har bäst stipendiemöjligheter. Att söka stipendier kan löna sig med tanke på att kostnaderna för att studera i USA kan vara höga.

Stipendier för studier i USA